donderdag 4 december 2014

Opening Halerûte op 17 december 2014

Eindelijk is het zover: de Halerûte kan geopend worden op 17 december 2014. De paden zijn allemaal aangevuld en geëffend met woudzand door de fa. D. van der Beek uit Driezum. Ook plaatste de fa. v.d. Beek de hekken en klaphekjes, waardoor de route weer iets van haar historisch karakter terug heeft gekregen. De routepijlen en paaltjes zijn aangebracht door Landschapsbeheer Friesland. Bovendien is deze route door hen opgenomen op de nieuwste wandelkaarten en in de wandelgidsen. De HR-groep uit Leek maakte de informatiepanelen en de handwijzers en plaatste ze op de juiste plekken.

Dankzij een bijdrage van de Stichting tot Bevordering van de Culturele en Sociale Belangen in Damwoude en omstreken kon de Stichting Herstel Halepaden worden opgericht. De Verenigingen van Dorpsbelangen van Akkerwoude en Dantumawoude staken het restant van het Dorpspleinbudget dat zij nog van de gemeente tegoed hadden in deze plannen en toen konden de aanvragen de deur uit.
De gemeente Dantumadiel beoordeelde de plannen en gaf er haar vertrouwen aan, door er €  18.000,- voor beschikbaar te stellen. De laatste subsidieverstrekker, de Provincie Fryslân kon toen niet achterblijven en verleende eveneeens een subsidie van € 18.000,- vanuit de pot "plattelandsprojecten". Op de uitnodigingskaarten voor de opening staat de volgende tekst:


"De Halerûte is in ferbiningspaad tusken âlde halepaden fan eartiids. Halepaden wiene de koartste rûtes nei de tsjerken, de skoallen en de winkels, yn de tiid dat auto's en fytsen noch net algemien wiene.

De paden rûnen hast allegear oer partikuliere grûn, oer hiemen en troch boerelân en foaral oer de hege sânkoppen fan De Wâlden."
Geen opmerkingen:

Een reactie posten